Tööjuhend turu-uuringu küsitluslehe koostamiseks.

 

 

Koostada küsitlusleht turu-uuringu läbi viimiseks.

Küsitluse tulemusena peate teada saama, kes on teie tarbijad ja millised on nende eelistused.

 

Sõnastage küsimused nii, et saaksite teada:

·        Kes nad on (kui vanad, sugu)

·        Mida nad vajavad

·        Millise hinnaga on nad nõus teie pakutavat toodet ostma

·        Kui palju nad seda toodet vajavad

·        Kus nad seda soovivad osta

 

Pakkuge valikvastuseid, et vastamine võtaks vähem aega. Suunake neid vastama teile vajalikele vastustele. Näiteks hinna osas, pakkuge välja teile sobivaid hindu ehk määrake ära hinnavahemik. Andke vastajale juhiseid, kuidas sobivaid valikvastuseid märgistada ja kuhu ning kellele küsitluslehed tagastada.

 

Küsimused peavad olema üheselt mõistetavad ja neid ei tohiks olla palju!

Küsitletavate arv peab olema piisav, et teha järeldusi teid huvitava tarbija olemasolu kohta.

Küsitlege teid huvitavat kontingenti tarbijatest.

 

Küsitluslehed vormistage korrektselt ja küsitletavat lugupidavas stiilis arvutil ja esitage õpetajale hindamiseks.