Saaremaa Koolijuhtide Ühendus

JUHATUSE KOOSOLEKU

 PROTOKOLL

 

Kuressaare                                                            15.oktoobril  2004 nr 1

 

Algus kell 14.00, lõpp kell 14.45

 

Võtsid osa juhatuse liikmed: Senta Room, Arno Vinni ja Tõnu Erin

Juhatas  Tõnu Erin

Protokollis Senta Room

 

Päevakord:

 1. Rollide jaotus juhatuses.
 2. Tööplaan jooksvaks õppeaastaks.
 3. Jooksvad küsimused.

 

 1. Tööjaotus juhatuses.
  Kuna juhatus on vaid kolmeliikmeline, siis tegi Arno ettepaneku jagada ülesanded järgmiselt:
  Tõnu Erin – juhatuse esimees ja sekretär. Vastutab ka kodulehekülje eest.
  Senta Room – esindab SKÜ-d Vabariiklikus Koolijuhtide Ühenduse eestseisuses.
  Arno Vinni – vastutav finantside osas, liikmemaksud.
  Keegi vastu ei vaielnud ja ülesanded said ka vastavalt ettepanekule jagatud.
 2. Tööplaan jooksvaks õppeaastaks.
  Ettepanek Tõnult korraldada üks kokkusaamine vähemalt kord õppeveerandi jooksul. Ettepanek vastu võetud.
  Üritused ja vastutaja:
  02.12.04 – direktorite õppepäev Kuressaares sanatooriumis G.Ots (A.Vinni)
  03.-04.02.05 – EKJÜ üldkogu Tartus
  03.-05.03.05 – Saaremaa koolijuhid Pühajärvel (T.Erin)
  Kevadel toimub 4 maakonna koolijuhtide kokkusaamine mulkide korraldusel.
  Ilmselt aprillikuus peaks toimuma väljasõit riigist välja (S.Room ja A.Vinni)
  27.05.05 – õppeaasta lõpetamine Muhus (S.Room)
  Augusti viimased päevad – uue õppeaasta eelne direktorite nõupidamine (T.Erin)
 3. Jooksvate küsimuste all oli jutuks liikmemaksud, esinduskulud, tähtpäevade meelespidamine, kodulehekülje uuendamine.

 

 

Juhataja: T.Erin

Protokollija: S.Room