Saaremaa Koolijuhtide Ühendus

JUHATUSE KOOSOLEKU

 PROTOKOLL

 

Kuressaare                                                            30. september 2002 nr 1

 

Algus kell 10.00, lõpp kell 11.30

 

Juhatas  Tõnu Erin

Protokollis Enda Pormann

Võtsid osa juhatuse liikmed: Senta Room, Andres Hanso, Mati Mäetalu

Kutsutud Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters

 

PÄEVAKORD

1.Juhatuse esimehe valimine, ülesannete jaotamine

2.Tegevuse planeerimine

 

1.KUULATI

 S.Room esitas oma arvamuse esimehe kandidaadi osas, avaldas kahetsust,et Kuressaare koolide direktorid ei osutunud valituks

M.Mäetalu arvamuse järgi vääriks esimeheks valida Tõnu Erin, kellel on selleks samalaadsed kogemused.

R.Peetersi arvamuse kohaselt on kõigil juhatuse liikmeil piisavalt oskusi SKJÜ juhtimiseks.

OTSUSTATI

1.1Valida juhatuse esimeheks Tõnu Erin ( 4 poolthäält 5-st)

1.2Aseesimeheks valiti Andres Hanso

   Sekretäriks – Enda Pormann

   Kassapidajaks – Mati Mäetalu

   Esindaja vabariiklikus juhatuses – Senta Room

 

2.KUULATI

S.Room teavitas, millised varemalgatatud üritused vajavad jätkamist.

R.Peeters selgitas ürituste rahastamise võimalusi.

A.Hanso arvamuse järgi tuleks kokkusaamisi korraldada koolides, et õppida koolide kogemustest.

OTSUSTATI

2.1 Kutsuda juhatuse koosolekuid kokku vastavalt vajadusele neljapäeviti Kuressaares.Reeglina iga suurema ürituse ees.

Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.

Esimene koosolek – 24.oktoober kell 10.00.

                                 Päevakord: SKJÜ põhikiri

2.2 Maakonnasisesed üritused:

2.2.1            Tornimäe kool – 7.november kell 10.00

Koolivalgustus

Tutvumine kooliga

 2.2.2      Osilias -     jaanuari lõpp,näit. 23.jaan.kell10.00

                                 infotund koolide rahastamise jm võimalikest muudatustest

                                 Külaline haridusministeeriumist

2.2.3      Kihelkonna, Lümanda – 8. Mai, kell 10.00

Üks mõnus käik loodusesse

Tutvumine koolidega

Õhtune koosolemine

2.3                  Üritused koos külalistega väljastpoolt

2.3.1            Sõit Lääne-Virumaale – detsember 2002

2.3.2            Nelja maakonna ( Viljandi, Valga, Pärnu l. Saaremaa) dir.nõukogu Saaremaal - 6 märts

 

Juhataja: T.Erin

Protokollija: E.Porman