Majandusteadus

Lünktest

Täida lüngad! Kui jääd hätta, siis kasuta vihjet. Kasutades ?-märki võid saada viite lünga täitmiseks. Kui oled lõpetanud, siis vajuta Kontrolli! Sa kaotad punkte, kui kasutad vihjet või viidet!
on uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad. Turumajandus kasutab (vabatahtlik vahetus) kui peamist tootmise organiseerimise ja koordineerimise vahendit. Turuga on tegemist igal pool ja alati, kui vaid inimesed teevad üksteisega vahetustehinguid. Ressursid on põhielemendid, mida kasutatakse ja loomiseks. on füüsiline toode, mida saab näha ja katsuda ning mida tarbitakse peale toote valmimist. on toode, mida ei saa katsuda ning mida tarbitakse tootmise käigus. tuleneb võimetusest rahuldada kõikide soove. Tootmisressursid on loodusvarad, inimressurss, kapital ja ettevõtlikkus. on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab. Inimressursid ehk on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks. on hooned, tööriistad ja masinad, mida inimesed kasutavad teiste kaupade ja teenuste tootmiseks. on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamiseks ja juhtimiseks. Loobumis- ehk on parim alternatiiv, millest loobutakse valiku tegemisel. hind väljendub nendes kaupades, millest on tulnud loobuda, et saada soovitud kaup. Majandus on süsteem, mis tuleneb , mida me teeme kui tarbijad, töötajad, ettevõte omanikud või juhid ja valitsusametnikud. on lihtsustatud väide, diagramm või valem, mida kasutatakse majandussündmuste selgitamiseks.