Partners meeting in Estonia

Kohtumine Eestis

5.-13.04.2003

Here are some photos taken in April 2003 in Estonia.
Siin on mõned pildid, mis sai tehtud 2003. aasta aprillis Eestis.

Wintry weather caught us unawares. We didn't expect that kind of weather in April.
Ilm oli siis ootamatult talvine. Me ei oodanud sellist ilma aprillikuus.

Our guests from Spain and France saw the snow for the first time.
Meie külalised Hispaaniast ja Prantsusmaalt nägid lund esmakordselt.

Meeting Mr. Raivo Peeters, the head of the Department of Education in Kuressaare.
Kohtumisel haridusosakonna juhi Raivo Peetersiga Kuressaares.

Toni: Mr. Claude, what shall I write into your album? Photo taken in Toni's office.
Toni: Hr. Claude, mida ma pean kirjutama sinu albumisse? Pilt on tehtud Toni kabinetis.

Meeting in Kuressaare Vocational School
Kohtumine Kuressaare Ametikoolis

The Spanish team in front of their students' work
Hispaania meeskond oma laste tööde ees

The French team - Ernest shows where Macouba is.
Prantsuse meeskond - Ernest näitab kus asub Macouba

All together.
Kõik koos.