Mis on majandusteadus?

I peatükk

 

·        Mis on majandusteadus?

·        Kuidas aitavad turud ja vabatahtliku vahetuse põhimõte organiseerida tootmist ning toodete ja teenuste jaotamist?

·        Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduses ja meie elus on olulised?

·        Millised on tootmisressursside neli liiki?

·        Kuidas kompromissid, piirkulud ja piirtulud mõjutavad meie igapäevaseid otsuseid?

·        Millised põhilised majandusotsused seisavad kõikide ühiskondade ees?

·        Kuidas erinevad majandussüsteemid  organiseerivad ja koordineerivad inimesi toime tulema nappuseprobleemiga?

Turg

Turuga on tegemist igal pool ja alati, kui vaid inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid.

Turumajandus

Turumajandus kasutab turge (vabatahtlik vahetus) kui peamist tootmise organiseerimise ja koordineerimise vahendit.

Majandusteadus

·        Majandusteadus on uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad.

·        Ühiskonnateadus, mis kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas ühiskond teeb valikuid oma nappide ressursside hulgast, et rahuldada oma vajadusi.

Kaup

Kaup on füüsiline toode, mida saab näha ja katsuda ning mida tarbitakse peale toote valmimist. Kingad, leib-sai, arvuti.

Teenus

Teenus on toode, mida ei saa katsuda ning mida tarbitakse tootmise käigus. Juukselõikus, torulukksepatööd, taksosõit. Teenus on tasu eest tehtav töö.

Nappus

Nappus tuleneb võimetusest rahuldada kõikide soove.

Ressursid

Tootmistegurid

Ressursid on põhielemendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks, nagu maavarad, puit, vesi ja õhk.

Tootmisressursid on loodusvarad, inimressurss, kapital ja ettevõtlikkus.


Loodusvarad

Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab.

Inimressurss

Inimressursid ehk tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.

Kapital

Kapital on hooned, tööriistad ja masinad, mida inimesed kasutavad teiste kaupade ja teenuste tootmiseks.

Ettevõtlikkus

Ettevõtlikkus on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamiseks ja juhtimiseks.

Loobumis- ehk alternatiivkulu

·        Loobumis- ehk alternatiivkulu on parim alternatiiv, millest loobutakse valiku tegemisel.

·        Loobumiskulu hind väljendub nendes kaupades, millest on tulnud loobuda, et saada soovitud kaup.

Piirtulu ja piirkulu

Kompromiss

Piirtulu või –kulu tähendab lihtsalt otsuse lisatulu või –kulu. Otsus ühe või teise kasuks on kompromiss.

Makroökonoomika

Makroökonoomika on uurimus majandusest tervikuna. Uurib majandusprotsesside kulgemise kiirust, kogutoodangu ja –tulu suurust, tööhõive probleeme.

Mikroökonoomika

Mikroökonoomika uurib üksikisikute, perekondade ja ettevõtete valikuid.

Majanduse põhivalikud

Vastused küsimustele – MIDA, KUIDAS, KELLELE

Majandusmudel

Majandusmudel on lihtsustatud väide, diagramm või valem, mida kasutatakse majandussündmuste selgitamiseks.

Majandus

Majandus on süsteem, mis tuleneb valikutest, mida me teeme kui tarbijad, töötajad, ettevõte omanikud või juhid ja valitsusametnikud.