Majandusõppe konspektid Word'is, PowerPoint'is ja ka veebina.

I peatükk - Mis on majandusteadus?    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
II peatükk - Vaba ettevõtlus    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
III peatükk - Nõudlus Sama veebina
Sama teema PowerPoint
IV peaükk - PakkumineSama veebina
Sama teema PowerPoint
V peatükk - Turgu tasakaalustav hind    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VI peatükk - Tarbijad ja säästjad    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VII peatükk - Ettevõtlus turumajanduses    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VIII peatükk - Ettevõtte finantseerimine    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
IX peatükk - Tootmine ja tootlikkus    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
X peatükk - Tootikkus ja tööjõud    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XI peatükk - Kuidas ettevõtted konkureerivad?    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XI peatüki lisa - Turgude tunnused    Sama veebina
XII peatükk - Valitsus ja riigieelarve    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XIII peatükk - Raha ja finantsasutused     Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XIV peatükk - Majanduslik stabiilsus     Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XV peatükk - Rahvusvaheline kaubandus    Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XVI peatükk - Teised majandussüsteemid    Sama veebina
Sama teema PowerPoint

Lisa materjalid:

Majandusteadlased (PowerPoint)
 
Koosoleku protokolli näidis

Palga ja maksude arvutamine

Eesti Vabariig töölepingu seadus (joust. 01.09.09)

Töölepingu seaduse slaidid I osa ja II osa

Tööjuhendid

Äriplaan (eeldused, osad)  Sama veebina

Referaadi koostamise juhend Sama veebina

Referaadi kokkuvõttev tutvustamine

Tööjuhend turu-uuringu küsitluslehe koostamiseks

Äriplaani tutvustamine

SWOT juhend

SWOT tühi

Nuputamist
Ristsõna: I teema "Majandusteadus" - mõisted
Lünktest: I teema "Majandusteadus" - mõisted
Vastavusharjutus: XIII teema "Raha ja finantsasutused" - valuutad

Kilde kontrolltöödest!
 
 

Alates 27. jaanuarist 2003 oled siin http://counter.ok.ee/counter.php3?ID=3e354fb87a211&stiil=1
Kui sain sind aidata konspektidega, siis klikka postkastil ja saada mulle tänud!