Majandusõppe konspektid Word'is, PowerPoint'is ja ka veebina.

I peatükk - Mis on majandusteadus?   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
II peatükk - Vaba ettevõtlus   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
III peatükkNõudlus   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
IV peaükk - Pakkumine   Sama veebina 
Sama teema PowerPoint
V peatükk - Turgu tasakaalustav hind   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VI peatükk - Tarbijad ja säästjad   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VII peatükk - Ettevõtlus turumajanduses   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
VIII peatükk - Ettevõtte finantseerimine   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
IX peatükk - Tootmine ja tootlikkus   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
X peatükk - Tootikkus ja tööjõud   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XI peatükk - Kuidas ettevõtted konkureerivad?   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XI peatüki lisa - Turgude tunnused   Sama veebina
XII peatükk - Valitsus ja riigieelarve   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XIII peatükk - Raha ja finantsasutused   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XIV peatükk - Majanduslik stabiilsus   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XV peatükk - Rahvusvaheline kaubandus   Sama veebina
Sama teema PowerPoint
XVI peatükk - Teised majandussüsteemid   Sama veebina
Sama teema PowerPoint

Lisa materjalid:

Majandusteadlased (PowerPoint)

Koosoleku protokolli näidis

Palga ja maksude arvutamine

Eesti Vabariig töölepingu seadus (joust. 01.09.09)

Töölepingu seaduse slaidid I osa ja II osa

Tööjuhendid

Äriplaan (eeldused, osad)   Sama veebina

Referaadi koostamise juhend   Sama veebina

Referaadi kokkuvõttev tutvustamine

Tööjuhend turu-uuringu küsitluslehe koostamiseks

Äriplaani tutvustamine

SWOT juhend

SWOT tühi

Nuputamist

Ristsõna: I teema Majandusteadus - mõisted

Lünktekst: I teema Majandusteadus - mõisted

Vastavusharjutus: XIII teema Raha ja finantsasutused - valuutad

Kilde kontrolltöödest!

Alates 27. jaanuarist 2003 oled siinhttp://counter.ok.ee/counter.php3?ID=3e354fb87a211&stiil=1
Kui sain sind aidata konspektidega, siis klikka postkastil ja saada mulle tänud!