Kuidas ettevõtted konkureerivad

XI peatükk

 

·        Kuidas turumajanduses töötavad konkurents ja koostöö käsikäes?

·        Miks mõned ettevõtted on hinnakujundajad ja teised hinnavõtjad?

·        Kuidas mõjutavad erinevad turustruktuurid – täiskonkurents, monopolistlik konkurents, oligopol ja monopol ettevõtete omavahelist konkurentsi?

·        Kuidas on turundus seotud informatsiooni maksumuse ja vahetamisega?

·        Miks on turundus üks ärikonkurentsi meetod?

 

 Täiskonkurents

Täiskonkurentsi puhul on müüjaid palju ja neist ükski ei suuda mõjutada turuhinda.

Monopolistlik konkurents

Monopolistlik konkurents iseloomustab turgu, kus on palju müüjaid, kelle tooted on küll sarnased, kuid mitte täpselt ühesugused.

Oligopol

Oligopol kirjeldab turgu, kus valitsevad üksikud suurfirmad.

Monopol

Monopol on turg, kus on ainult üks müüja.

Hinnavõtjad

Hinnavõtjad lepivad turu poolt määratud hinnaga ning otsustavad seejärel, kui palju sellise hinnaga toota.

Hinnakujundajad

Hinnakujundajad püüavad leida oma kaubale õiget hinda.

Toote eristamine

Toote eristamine on toodete ainulaadseks muutmise protsess

Kokkumäng

Kokkumäng on kokkulepe või turukorraldus, mille puhul firmad piiravad toodangumahtu, et seeläbi tõsta hindu ja teenida suuremat kasumit.

Lubatud monopolid

-         Loomulikud monopolid (riigi kontrolli all olevad firmad, millel puudub turul konkurent – kommunaalettevõtted (elektritootjad, vesi-kanalisatsioon, prügimajandus)).

-         Valitsuse litsentsid (valitsuse litsentsi alusel antud ainuõigus tegutseda teatud piirkonnas teatud alal)

-         Patent  (patent on seaduslik ainuõigus kasutada uut toodet või ideed 17 aastat)

-         Autoriõigus (autoriõigus on originaalsete loometööde autorite ainuõigus müüa või ükskõik millisel viisil paljundada oma töid nende eluajal ja 50 aastat peale autori surma)

-          Kaubamärgid (kaubamärgid on spetsiaalsed kujundid, nimed või sümbolid, mis tähistavad toodet, teenust või firmat)

Tungiv ühinemissoov ehk liitumine

-         vertikaalne liitumine

-         horisontaalne liitumine

-         konglomeraatliitumine

Vertikaalne liitumine

See on kahe või enama sama majandusharu erinevates tootmisetappides tegutsevate firma ühinemine. Disney Company (meelelahutustoodete tootja) + Capital Cities/ABC (nende levitaja) ühinemine.

Horisontaalne liitumine

Horisontaalne liitumine on kahe või enama samal alal tegutseva ettevõtte ühinemine. Hoiupanga ja Hansapanga ühinemine.

Konglomeraatliitumine

Konglomeraat ühendab kahe või enama erinevatesse tegevussfääridesse kuuluvat, kuid ühtse juhtimisorganiga ettevõtet. Toiduaineid ja valmisriideid tootvad firmad on ühinenud.

Vaegkonkurentsi teooria

Vaegkonkurentsi teooria rajaja on Joan Robinson (1903-1983), kes kirjutas 1933.a. “Vaegkonkurentsi teooria”. Robinsoni vaegkonkurentsi kontseptsioon kirjeldas turgusid, kus müüjad on hinnakujundajad, kuid mitte täielikud monopolid. Erinevalt hinnavõtjatest, saavad täiskonkurentsi tingimustes need hinnakujundajad valida hinda, mida oma toodete eest küsida. Selle teeb võimalikuks nende turu struktuur, mida me tänapäeval tunneme monopolistliku konkurentsi ja oligopolina. Robinsoni arvates oli vaegkonkurents kapitalismi peamine nõrkus. Ta ütles, et ettevõtted teenivad kõrgemate hindade tõttu kõrget tulu, mis täiskonkurentsi tingimustes poleks võimalik. Alatootlikkuse ja tööpuuduse tagajärg on perioodiline majanduslangus ja poliitiline ebastabiilsus.

Turundus

Turundus on kõik see, mis jääb tootmise ja ostu vahelisele ajavahemikule.

Turunduse põhiülesanded

-         informatsiooni kogumine

-         ostmine

-         vedu

-         müük

-         ladustamine

-         finantseerimine

-         standardiseerimine

-         sortimine

-         juhtimisrisk

Turunduse neli etappi

4 P-d

-         Toode (product)

-         Hind (price)

-         Müügitoetus (promotion)

-         Müügikoht (place)