Kilde majandusõppe kontrolltöödest.

Rasvases kirjas on küsimuse osa, tavalises kirjas õpilase vastus.
Viimati uuendatud 22.11.11

Uuemad:

Ostujõud on inimesed, kes tarbivad, ostavad toodetavaid tooteid.

-         mingi kindla ostusumma pealt saadav tulu.

-         See, mis näitab kui palju on võimalik ühte asja osta.

Varajasemad:

 

Töölähetus on alaealise tööle võtmine.

 

Pakkumine on tarbijatele teenuste ja kaupade soovitamine.

- tehing, mis toimub tootja ja tarbija vahel.

 

Defitsiit ehk ülejääk

 

Nõudluse hinnaelastsus on see, mis näitab kui palju on ettevõte või tarbija hinda nõus muutma, et seda saada/toota.

-  hinnavahemik kaubale või teenusele kui palju on tarbija nõus kauba või teenuse eest maksma.

-          kui nõutud toode(ted) on paindliku hinnaga, inimestele taskukohane ning sel juhul seda toodet ka ostetakse.

 

Pakkumisseadus – pakkumine ei tohiks kasumi saamiseks ületada nõudlust.

-         pakkumine ei tohi osutuda liiga suureks.

 

Pakkumise muutus – tarbijate pakkumise muutus mingi toote üle.

 

Turgu tasakaalustav hind - kui kulud ja tulud on tasakaalus

-         on omahind, mille määrab tootja ja riik.

Võlakiri on väärtpaber, mida kasutavad ühistud.

Võlakiri on väärtpaber, kus on kirjas tähtsad asjad.

 

Muutuvkulud on tulud mis suurenevad.

 

Aktiva alla kuuluvad omakasu ja saldo.

 

Hüpoteek on plaanitav kulu või tulu.

 

Püsikulud on kulud mis on alati ühe suurused.

 

Pakkumine on toode mis on tehtud selleks, st seda turgudel müüa.

 

Küsimus: Millised tooted on täiendkaubad?

Vastus: Täiendkaubad on need kaubad mida toodetakse lisaks.
Täiendkaubad on need, mida tavaliselt koos poest ostetakse – ei saa ilma ühe ega teiseta.
Täiendkaubad on tooted mis ei eksisteeri üksinda. Näiteks leib ja või.

Küsimus: Mis on asendus kaubad?
Vastus: Kaubad mis on asenduseks pandud.

Kui need kaubad, mis on soovitud on nt. Otsas, siis tuuakse ka teisi kaupu.

Võrdse vääringuga teenused või kaubad.

Need on kaubad mis antakse mingi toote asendamiseks selleks ajaks kui seda parandatakse.

 

Nõudlus on vajadus mingi toote/teenuse järgi.

 

Turgu tasakaalustav hind on hind, mis on paljudel ostjatel sama ja siis ei ole konkurentsi.

 

Vaegus ehk defitsiit on midagi üle aru, kas liiga palju raha või tooted, et selle hinnad on nii maas.
Vaegus ehk defitsiit on
kaubad, mida vähesed saavad.

 

Ülejääk on see, kui müüjad pakuvad rohkem, kui ostjad seda nõuda suudavad (ostjad jäävad üle).

 

Küsimus: Kellega peab sõlmima tööleping?

Vastus: Töölepingu peab sõlmima töötajaga, kes on alaealine ja kes töötab ainult vähest aega.

 

Küsimus: Kes võib olla tööandja?

Vastus: Tööandja võib olla riigi- või allomavalitsuse liige.

Vastus: Vähemalt 18 aastane juriidiline isik.

 

Tollimaks on maks, mida peab maksma, et pääseda teise riiki.
- maks, kui tahad riigipiiri sisse saada, siis pead teatud protsendi oma kaubakogusest maksma tollile.

Dumping on hinna langus.

Absoluutne eelis ilmneb, selles, et kui mingil riigil on väga soodne hind millegi suhtes.
- siis, kui on ühel riigil parem kaubandus käive kui teisel.

Väliskaubanduse defitsiit tekib, kui langetatakse hindu.

Küsimus: Mille poolest erinevad teine teisest otse- ja portfelliinvesteeringud?
Vastus: Portfellinvesteeringuid tehakse ringiga.

Vahetuskurss on valuuta vahetamine ja selle hulk.

Sisemajanduse kogutoodang (SKT) on riigi sees toodetud kaupade, tulude, kulude, rahvastiku jne järgi arvestatud arv ühe inimese kohta.
- uute kaupate kogu tulu.
- arv mis näitab riigi arengu taset. Seda arvutatatakse iga aasta lõpus.
- kui palju toodab keskmiselt üks inimene aastas.
- riigi siseselt toodetud lõppsaaduste tulude ja kulude vahe.

Küsimus: Millise majandussüsteemiga samastatakse kapitalismi?
Vastus: - Sotsialismiga
- riiklikult juhitavaga

Küsimus: Sotsialismi iseloomustavad jooned:
Vastus: - koostöö töötajate ja tööandjate vahel.
- töötaja saab palka vastavalt oma vajadustele ja sellele kui palju ja kui kiiresti ta töötab
- riik ei sekku eraisikute ettevõtlusse.
- enamik ettevõtteid kuulub eraisikutele.
- igaüks saab nii palju, kui tal on vaja ja teeb selles vastavuses ka tööd.
- sotsialismis peaks eksisteerima ainult 1 suur riik.

Erastamine on mingi üksuse erakätesse võtmine.

Tootlikust on võimalik tõsta kui, suurendada tööviljakust.

Eelarve on olemasolev raha, kust lähevad maha kõik vajalikud maksud.

Eelarve on firma aruanne tulude ja kulude kohta.

Püsikulud on kulud mis, on pidevad.

Ühistud on ettevõtte liigid, millel on mitu ülemust.

Pakkumine on mingi kauba eksponeerimine mingi hinna või mingi tingimuse eest.

Pakkumise hinnaelastsus on pakutava hinna paindlikus, selle muutumisvõime.

Nõudluse muutus - inimeste soovid muutuvad iga hetkega.

Pakkumise muutus - on pakkumise hinna tõus või langus, kus pakutakse rahvale erinevat teenust.

Pakkumise muutus -  on inimeste valmisolek ostma kaupu ka kallist peast.

Nõudlus on soov mingi toote vastu. Kui palju mingit toodet kindlal ajahetkel tahetakse.

Turgu tasakaalustav hind on määratud hind, mis on arvestatud, et see tooks kasumit ja tasakaalustaks turgu.

Küsimus: Mille poolest erinevad teine teisest otse- ja portfelliinvesteeringud?
Vastus: Otseinvesteeringud makstakse kohe käepeale, teine aga tuuakse sinule kohvris.

Vastus: Otseinvesteeringud tehakse kohe aga portfelliinvesteeringuga võtab see rohkem aega.

Küsimus: Kes saab kasu inflatsioonist?
Vastus: Laenunõudjad

Küsimus: Kes saab kahju inflatsioonist?
Vastus: Tööpuudus

Patent on isik, kes soovib midagi patenteerida.

Oligopool on see, kus on mitu turgu.

Oligopool on  ettevõtluse vorm, kus tegutsevad suur ettevõtted.

Eelarve on tulude ja kulude summa.

Muutuvkulud on kulud, mis muutuvad vastavalt muutustele.

Kaubamärk  on toote või teenuse märk, mis annab tootest või teenusest ülevaate.

Kaubamärk  on märk, mis on pandud kauba peale.

Varutegur  on mingi (garantii) teine võimalus.

Riigi eelarve tuluallikad on  inimeste palgad!

Riigi eelarve kulud on  kõik etteplaanitud kulud.

Likviidsus näitab  raha tõelist väärtust.

Valitsuse ülesanne on  maksude maksmine!

Inflatsiooni põhjustab toote hinna langus.

Täiskonkurentsi iseloomustab üksteise üle trumpamine, lastes kaupade hindu natuke alla.

Monopolistlikku konkurentsi iseloomustab  hindade langus, et kõrvaldada konkurente ja hiljem tõusevad hinnad jälle.

Raha omadus - käib käest kätte.

Nõudlus on kaupade soov. s.t., et inimesed nõuavad erinevaid kaupu ning ettevõtted hakkavad neid oma hinnaga müüma.

Aktiva alla kuuluvad saldo, kulud ja tulud.

Tootlikkuse kasvu mõjutab:

Võlakiri on firma.

Muutuvkulud on kulud, mis muutuvad. nt. söök, mille arve on kogu aeg erinev.

Muutuvkulud on kulud, mille suurenedes suureneb ka toodete hulk.

Püsikulud on kulud, mida maksad hoolimata kas sa kasutad või ei kasuta!

Tootlikkust on võimalik tõsta, kui langetad hindu nendel toodetel, mida müüd!

Tootlikkust on võimalik tõsta, kui kaup on inimestele meelejärele.

Küsimus Töö-ja puhkeaja seadusest:
Kui palju antakse töötajale vähemalt järjest igapäevast puhkeaega?
Õige vastus: vähemalt 11 tundi

Küsimus Palgaseadusest:
Millisel päeval on tööandja kohustatud välja maksma töötajale lõpparve?
Õige vastus: Töötaja töölepingu lõpetamise päeval.