“Citizen Equation” 


Leisi Keskkooli õpilased osalevad rahvusvahelises Comenius 1 projektis “Citizen Equation”. Meie kooli 5. ja 6.klassi õpilased teevad koostööd nelja riigi viie kooliga.
Meie partnerid on:
Koordinaatorkool asub Martinique saarel (Prantsusmaa) Macouba väikelinnas – Groupe Scolaire Primaire Publique mixte de Macouba. Projektijuht ja koordinaator on hr. Rene Catelion, projekti juhtiv õpetaja on hr. Claude Zomumba.
Osalevad koolid – Hispaaniast San Fernando linnast osaleb kaks kooli ja need on Colegio Publico “Manuel Roldan”, juhendajad pr. Maria del Carmen Laguna Garcia ja pr. Emilia Maria Alvarez Martinez ning Colegio Publico Servando Camunez, juhendajad pr. Rosario Quijada Prieto ja hr. Francisco Jose Melara Gutierrez;
Itaaliast osaleb Scuola elementare Statale Gianni Rodari, juhendajad pr. Simona Silvestri ja pr. Anna Maria Carpin;
Rumeeniast osaleb Scoala  Cu Clasele I-VIII Breznita OCOL linnast nimega Drobeta-Turnu-Severin ja juhenajad on pr. Daniela Camelia  Verdea  ja pr Sidona Vivera Dragomir.

Pildid Euroopa haridusprojektide kohtumiselt. Hispaania partnerid esitlesid koostööpartnerite ühistööd (Rosario, Emilia ja Ma Carmen ning Francisco).

Pildid Eestis 5.-13. aprillil 2003.a. toimunud kohtumisest

Projekti osad on jagatud sammudeks ja neid on kokku kuus.
Esimene samm – enesetutvustus ehk “Kes ma olen”. Siin me kirjutame endast kahes keeles (emakeeles ja inglise keeles) – nimi, vanus, veidi oma perest, hobidest. Meie partnerid teevad seda sama, kuid kasutavad lisaks inglise keelele veel üht rahvusvahelist võõrkeelt – prantsuse keelt.
Teine samm – klassi ja kooli tutvustus ehk “Kus ma õpin”. Siin me kirjeldame oma klassi ja kooli, joonistame pilte ja lisame fotosid.
Kolmas samm – kodukoha tutvustus ehk “Kus ma elan”. Siin me kirjeldame oma kodukohta, joonistame pilte ja lisame fotosid. Milline on meie kodukant, milline on loodus ja millised on vaatamisväärsused, mis võiks huvi pakkuda meie külalistele.
Neljas samm – oma riigi tutvustamine ehk “Milline on minu riik”. Siin me kirjeldame oma riiki ja meie kodukohta selles. On ka meie lühiajalugu.
Viies samm – tavad ja kombed ehk “Meie traditsioonid”. Siin me kirjeldame oma traditsioonilisi sündmusi – sünnipäeva tähistamine, Jõulud, Jaanipäev, rahvakalendri tähtpäevad jm tähistamist väärivad sündmused. Ülevaade ka rahvustoitudest.
Kuues samm – erinevused ja sarnasused ehk “Mis meid seob ja mis on erinevat”. Siin me püüame selgusele jõuda, mis meis on ühist ja mis erinevat kõigi eelnevate sammude lõikes.

Projekti lõppedes peaks meil valmima kena kogumik meie kirjeldustest ja piltidest, CD ja videofilm ning kodulehekülg. Kindlasti peaks olema meil ka rohkesti teadmisi juures meie partneritest kaugetel maadel.
Meie koolis juhib projekti kooli direktor Tõnu Erin.