Äriplaani tutvustamine

Juhend

 

 

Koostage slaidiprogrammiga oma õpilasfirma (ÕF) tutvustav esitlus (6-8 slaidi)

Esitluse osad võiksid olla:

Tiitelleht – Õpilasfirma nimi. Äriplaan

Järgnevad slaidid:

ÕF juhtkond – nimed ja amet

Äriidee. Milles seisneb teie ÕF äriidee, mille poolest on see eriline.

Toote kirjeldus

Tootmis- ja turundusplaan – palju mida ja millal.

Algkapitali vajadus ja kasumi prognoos

Toote omahind ja mitmes toode hakkab tootma kasumit

Potentsiaalsed kliendid

Lisaks võiks olla ka teie ÕF tunnuslause või moto.