Turgu tasakaalustav hind
V peatükk

·Kuidas tasakaalustavad pakkumine ja nõudlus kogust, mida ostjad soovivad osta, kogusega, mida müüjad soovivad müüa?

·Mis on vaegus (defitsiit) ja ülejääk ning kuidas saab turukonkurents neid kõrvaldada?

·Kuidas normivad turgu tasakaalustavad hinnad kaupu ja teenuseid?

·Mil viisil motiveerivad turgu tasakaalustavad hinnad inimesi tooteid ja teenuseid tootma?

·Kuidas tekitavad nõudluse ja pakkumise muutused muutusi ka turgu tasakaalustavates hindades?

·Kuidas annavad turgu tasakaalustavad hinnad informatsiooni ja motiive nii tarbijatele kui ka tootjatele?
 
Nõudluse ja pakkumise mõju
Kui kõrgem hind paneb müüjaid soovima müüa rohkem tooteid, siis ta paneb ostjaid soovima osta vähem.
Turgu tasakaalustav hind
Turgu tasakaalustav hind on hind, mis tasakaalustab koguse, mida ostjad soovivad osta, hulgaga, mida müüjad soovivad müüa. Hind mille puhul pakkumine on võrdne nõudlusega.
Vaegus ehk defitsiit
Vaegus ehk defitsiit on nõudluse ja pakkumise koguse vaheline erinevus- kui palju mingit toodet on ostjad valmis antud hinnaga rohkem ostma, kui müüjad on seda valmis müüma. Ostjad konkureerivad üksteisega saadaoleva koguse pärast.
Ülejääk
Ülejääk: kui palju mingit toodet on müüjad valmis antud hinnaga rohkem müüma, kui ostjad on seda valmis ostma. Müüjad konkureerivad üksteisega tarbijate raha pärast.
Normiv seadus
Mida enam on milleski puudu, seda kõrgem on tema hind ning seda vähem on inimesi, kes on nõus seda ostma.
Motiveeriv funktsioon
Kui hinnad tõusevad, siis tõmbab see ligi lisa tootjaid. Hinna langus peletab eemale tootjaid.
Muutused hindades

 
Nõudmine Tõuseb Hind Tõuseb Pakkumine Langeb
Nõudmine Langeb Hind Langeb Pakkumine Tõuseb
Informatsioon 
Turgu tasakaalustavad hinnad võtavad kokku tarbijate eelistused, öeldes tootjatele, mida tarbijad kõige rohkem soovivad (milliseid tooteid, millises koguses). 
Tarbijale annavad hinnad teada tootjate kuludest nende soovide rahuldamisel.
stiimulid
Kui ettevõte suudab hoida oma tootmiskulud normi piires, saab ta teenida kasumit, müües oma toodet turgu tasakaalustava hinnaga. Hoides samal ajal oma piiratud, kulukaid ressursse.
Tarbijaid ergutab vähem tarbima teatud tooteid, et kohaneda pakutavate kogustega.