Turgude tunnused

 

 

Täiskonkurents

Monopolistlik konkurents

Oligopol

Monopol

Firmade arv

Palju ettevõtteid.

Palju ettevõtteid.

Üksikud suurfirmad.

Üks suurfirma.

Kontroll hinna üle

Puudub. Turg määrab hinna ning ettevõtted nõustuvad sellega

Asenduskaupade olemasolu piirab hinna kujundamist.

Sageli head võimalused määrata hindu oma toodetele.

Üks firma otsustab toote ja selle hinna üle.

Toote eristamine

Puudub. Tooted on sarnased.

Tooteid eristatakse vastavalt erinevate turgude vajadustel.

Oluline mõnede toodete, näiteks autode puhul. Väheoluline standartsete toodete, näiteks bensiini puhul.

Puudub.

Pääs turule

Uusi ettevõtteid on suhteliselt kerge asutada.

Uusi ettevõtteid on suhteliselt kerge asutada.

Võib olla raske.

Väga raske