Teeme koos lihtsa koduka!

Eeldan et kasutad Netscape'i. Näpunäited põhinevad Netscape Composer'i kasutamisel. Loodan et teil on see programm kasutada!


Alustamine    Lõigud ja pealkirjad    Sihtmärgid ja lingid    Kujundamine (pildid, taustad) Salvestamine     Publitseerimine

Alustame!

Mõtle veidi, mida tahad teistele öelda ja oma kodukale kirjutada!
Käivita Composer - Käsu leiad menüüst Communicator või kasuta kiirvalikut Ctrl+4 või klikka hiirega olekurea paremas nurgas viimasele nupukesele.

Nüüd avaneb sulle uus tööaken, mille algus näeb välja oma nupukestega selline.

 

 1. Pealkirja kirjtamiseks vali lõigu stiili Normali asemel Heading1  (esimese ehk kõrgema taseme pealkiri) või Heading2 ja kirjuta pealkiri. Näiteks: Tere tulemast minu kodukale!
 2.  Edasi võiks järgneda sisukord, mida sinu kodukalt võib leida.
 3. Sisukorra võid eraldada põhitekstist horisontaaljoonega. Peale viimast sisukorra punkti vajuta Enterit ja siis kasuta nuppu H.Line ja jälle Enter.
 4. Nüüd tuleb põhitekst vastavalt sisukorras näidatud lõikudena. Igat lõiku võiks alustada alampealkirjaga (Heading3 või 4). Seejärel Enter ja järgneb selle lõigu sisu.
 5. Erinevad lõigud võid eraldada horisontaaljoonega või pildijoonega. Piltide lisamiseni ja lehekülje kujundamiseni jõuame hiljem.
 6. Kui oled jõudnud vajaliku info ehk teksi kõigi sisukorras näidatud teemade kohta kirja panna, siis on aeg lehekülje kujundamise, sihtmärkide (Target) seadmise ja viidete (Link) loomise juurde asuda.
 7. Alustame sihtmärkidest. Sihtmärk  või ka "ankur" on koht kuhu valitud viide peab sind viima. See võib olla samas või teises failis. Sihtmärk tuleb seada lõigu ette. Selleks vii tekstikursor selle lõigu ette, kuhu viide peab jõudma. Klikka nupul Target ning nüüd avaneb dialoogaken, kuhu tuleb kirjutada sihtmärgi nimi. See peab olema unikaalne selle faili ulatuses, lühike, sulle enesele selge viitamiseks. Võid kasutada lühendeid nagu näiteks: Alg, siht1, siht2 jne. Tähtis on vaid see, et oskad neid hiljem siduda linkidega.

 8. Kui oled sihtmärgid ära määranud, võid alustada viidete (linkide) loomisega. Viide ehk link on viitamine sama fail uuele lõigule või mingile teisele faile. Selleks võta sisukorras esimene punkt plokki (märgi ära) ja klikka nupul Link. Avaneb dialoogaken, milles saad ära näidata koha kuhu viide peab jõudma. Antud näites valid all osas olevast valikust siht1 ja nii tuleb see käsureale Link to kujul nagu näed seda pildil. Edasi vali OK.

 9. Kui viite sihtmärk on aga teises failis, siis tuleb kirjutada Link to reale selle faili reaalne asukoht. Näiteks: http://www.oesel.ee/~toni/Teeme.html#siht1
  Nii tuleb kõik sisukorra punktid viideteks muuta. Viidata võib ka oma tekstis teistele faili osadele või failidele.

 10. Kui soovid, et sinu kodukalt võiks sinu koduka külastaja saata sulle kirja arvamusega sinu kodukast, siis tee selleks viide. Kirjuta "Kiri minu postkasti". Võta see plokki ja klikka nupul Link. Link to reale kirjuta - mailto:oma-mailiaadress. Kirjuta kindlasti oma mailiaadress täiskujul. Toon siin oma aadressiga näite. mailto:toni@leisi.oesel.ee
 11. Võimalik on teha viiteid ka kiireks liikumiseks faili ulatuses (Edasi, tagasi, algusesse, lõppu), kasutades ära juba loodud sihtmärke. Ka pildikesed võid muuta viideteks. Klikka pildil ja vali nupp Link. Edasi toimi nagu teksti viidetega.
 12. Kodulehekülje kujundamiseks võid lisada siia pilte endast, oma sõpradest või millest iganes. Samas võid lisada ka liikuvaid pildikesi (animated pictures), mida saad erinevatelt Interneti aadressidelt. Kogu lehekülje taustaks võib panna lihtsalt mõne värvilahenduse või ka pildi. See pilt peaks olema siis kindlasti üsna tagasihoidlik, mis ei summutaks seal olevat teksti ehk infot. Kuidas toimub pildi lisamine? Eelnevalt peavad olema sul lisamiseks välja valitud pildid salvestatud oma kausta. Internetist leitud pildi saad salvestada oma kausta, kui teed hiire parema klahviga klõpsu pildil ja valid avnenud rippmenüüst käsu Save Image As. Salvestamiseks näita ära oma kausta asukoht. Pildi lisamiseks oma kodukale teeme nii - vali nupp Image. Avaneb uus dialoogaken, kus saad ära näidata pildifailinime, kas see on kasutatav taustana (background), on see originaalmõõtmetega (Dimentions), milline on tema positsioon teksti suhtes (Text aligment and ..), milline on vabaruum pildi ümbruses (Space around image). Peale kõige vajaliku ära märkimist anna Apply ja OK. Kui pilti kasutad viitene, siis külasta ka töölehte Link ja määra seal ära sihtkoht (Target). Vaid värvitausta lisamiseks tuleb valida Format menüüst käsk Page Color and Properties. Edasi näidata ära dialoogaknas sobiv taustavärv (Background).


 13.  
 14. Selleks et kogu sinu töö saaks tallele pandud, tuleb sul loodud fail salvestada (kui seda pole juba töökäigus programm ise nõudnud). Salvesta fail kindlasse kausta mingi lühikese nimega. Edasiste ebaõnnestumisete vältimiseks ära kasuita faili nimes ä, ö, ü, ja õ tähti ja piirdu vaid ühesõnalise nimega. Näiteks Minu.html või Index.html. Viimane variant sobib siis kui sul on kuskil serveris oma kodukaust ja selles on alamkaust public_html. Sel juhul viiks külalise pärale juba aadress www.domen.ee/~kasutaja/  Peale /-kriipsu pole vaja kirjutada failinime. Faili salvestamisel veendu, et sinu loodud fail näeks välja just selline nagu sa seda ettekujutasid.
 15. Kui oled oma faili salvestanud, siis tuleb see ka teistele nähtavaks teha (publitseerida) ehk toimetada mingisse avalikku weebiserverisse. Sellist teenust pakuvad nii mõnedki avalikud serverid. Näiteks hot.ee. Võid proovid faili "ülesriputamist" kohe Composer'i abil (pead olema online'is). Vali nupp Publish ning avaneb dialoogaken, milles on juba kirjas sinu failinimi ja lehe tiitel. Sul tuleb ära näidata faili avalik asukoht serveris (näites on minu faili asukoht, sul tuleb ära määrata oma),  sinu kasutaja nimi ja ligipääsu parool serverile. Allpool on kirjas ka kõik selle failiga kaasnevad pildifaili nimed. Kui read täidetud, siis anna OK. Teine võimalus on kasutada Ftp teenust. Kui hätta jääd otsi abi mõnelt targemalt. Näiteks arvutivõrgu administraatorilt.

 16. Nüüd peaks olema asi valmis!


Algusesse!
Alustamine    Lõigud ja pealkirjad    Sihtmärgid ja lingid    Kujundamine (pildid, taustad) Salvestamine     Publitseerimine

Lugu sai valmis veebruaris 2002 ja kokku kribas selle Tõnu Erin

Loendur töötab alates 27.jaanuarist 2003