SWOT-analüüsi koostamise juhend.

 

Lisa igasse eelnevalt täidetud lahtrisse vähemalt kolm alapunkti, mis lähtuvad antud lahtri viitest. Tabeli täitmiseks võta Majandusõppe kaustast tühi SWOT tabel. Salvesta täidetud tabel oma firma kausta “Firmanimi_SWOT”.

 

 

 

 

 

 

Tugevused

·        Meie firma tugevused, mis aitavad meil edu saavutada

 

 

Nõrkused

·    Meie firma nõrkused, mis takistavad edu saavutada

Võimalused

·    Meie firma võimalused edu saavutamiseks

·     Meie firma tegevused tugevuste ja võimaluste ärakasutamisel, mis võivad suurendada veelgi meie edu

 

 

 

·    Meie firma tegevused, mis tuleks ära teha kasutades oma võimalusi, et vähendada meie nõrkusi

Ohud

·    Meie firma edu saavutamist takistada võivad ohud

·    Meie firma tegevused, mis tuleks teha, et meie tugevused ei muutuks nõrkusteks võimalikest ohtudest tulenevalt

 

 

 

·    Meie firma tegevused ohtude vähendamiseks, et nõrkused ei muutuks veelgi suuremaks