Referaadi kokkuvõttev tutvustamine

Juhend

 

 

Koostage slaidiprogrammiga oma koostatud referaadi tutvustav esitlus (4-5 slaidi)

Esitluse osad võiksid olla:

Tiitelleht – Referaadi teema ja koostaja nimi

Järgnevad slaidid:

Sisukord – millest teie referaat koosnes

Mõned olulised faktid teie referaadist (isikust või firmast)

Mida huvitavat said teada uuritava teema kohta. Lühikokkuvõte või arvamus teema kohta.

Kasutatud kirjandus (loetelu).