Pakkumine
IV peatükk

·Mis on pakkumine ja kuidas see illustreerib hinnamõju?

·Miks soovivad tootjad müüa mis tahes kaupa rohkem kõrgema ja vähem madalama hinnaga?

·Milline seos on turupakkumise ja üksikmüüjate pakkumise vahel?

·Mis on pakkumise hinnaelastsus ja mis seda määrab?

·Milline erinevus on hinnamõju ja pakkumise muutuse vahel?


 
Pakkumine
Pakkumine tähendab erinevaid koguseid mingeid kaupu, mida tootjad soovivad ja suudavad müüa erinevate võimalike hindadega teatud kindlal ajahetkel.
Pakkumisseadus
Kõrgemate hindadega soovitakse müüja enam tooteid kui madalate hindade puhul.
Pakkumise hinnaelastsus
Kui hinnamuutusel on suur mõju pakutavate toodete kogusele, siis on pakkumine elastne. Kui hinnamõju on väike, siis pakkumine on jäik.
Pakkumiskõver
Pakkumiskõver on (kõver)joon pakkumist kujutaval graafikul, mis liigub paremale üles ja näitab hinna mõju koguse suhtes.
Pakkumise muutus
Pakkumise muutus tähendab, et tootjad soovivad ja suudavad müüa erinevaid hulki kõikide võimalike hindadega.
Pakkumine muutub kui toodete arv suureneb või väheneb iga hinnaga. Pakkumise suurenedes liigub pakkumiskõver paremale, vähenedes vasakule.
Turupakkumine
Kõikide müüjate koondpakkumine
Pakkumist mõjutavad tegurid
-Muutused tootmise piirkuludes (materjalide omahind, tööjõuhind, energiakulu, tehnoloogia muutus)
-Muutus müüjate või tootjate arvus
-Ootuste muutus
Piirkulu
Kulud, mida tootjad kannavad, et toota kaupu piir-(lisa)kogustes.

Kuidas individuaalne bensiini pakkumine annab kokku turupakkumise (hinnad kroonides) Tabel 1

Tee siia alla joonis, millel on kujutatud bensiini pakkumisgraafik.