Direktorite nõupidamine 09.12.2004.a. G.Otsas

Juhatas Arno Vinni, protokolli Tõnu Erin

Kohal 17 direktorit, 3 külalist.

Päevakord:

 1. Põhikirja muudatused
 2. Liikmemaksudest
 3. Revidendi valimine
 4. Tamore esitluseseadmete tutvustus
 5. Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatused
 1. Põhikirja muudatused (Tõnu Erin)

 2. Otsustati teha muudatused järgmistes punktides:
  Lisada punkt 3.5. Valib revidendi, kes ei ole juhatuse liige;
  Muuta punkti 4.2.Juhatus valitakse üldkogul kaheks aastaks 3-5 liikmelisena, salajasel hääletamisel isikuvalimistel.
  Muuta punkti 4.3.
  Juhatuse esimees ja sekretär valitakse juhatuse liikmete poolt juhatuse liikmete seast.
  Muudatused võeti vastu ühehäälselt.
 3. Liikmemaksudest (Senta Room)

 4. Liikmemaksude laekumine on vilets. Kokkuvõtte tegemise hetkeks oli 26 koolijuhist tasunud liikmemaksu 100.- krooni 6 koolijuhti. Vabariigi liikmemaksu oli tasunud vaid kaks koolijuhti. Liikmemaksu kasutatakse SKÜ esindaja sõidukuludeks EKJÜ juhatuse koosolekutele ning koolijuhtidele õnnitluskaartide saatmiseks.
  Arutusel oli uue liikmemaksu suuruse kehtestamine. Pakuti välja 200.- ja 300.- krooni aastamaksuks. Kohal olnud direktorid hääletasid 300.- kroonilise liikmemaksu poolt ühehäälselt.
 5. Revidendi valimiseks esitati kandidaatideks Malve Kolli ja Sulev Sootla. Viimane tagandas enda kandidaduuri koheselt. Malve Kolli poolt olid kõik direktorid.
 6. Tamore Eesti OÜ esindajad Tiina Lebane ja Ingrid Liivo esitlesid oma firmat ja esitlustehnikat. Kohalolijatele tutvustati dataprojektorit, selle tehnilisi andmeid kommenteerides pöörati tähelepanu vajalikele näitajatele, millega peaks arvestama uue projektori soetamisel.

 7. Esitluse lõppedes loositi välja dokumentidemapp Tamore Eesti OÜ poolt, mille võitis Peeter Hansberg.
 8.  PGS eelnõu muudatuste võrdlemiseks jagati kohalolijad nelja gruppi ja iga grupp sai võrdlemiseks kaks peatükki. Iga grupi ülesandeks oli teha analüüs, mis muutub oluliselt, milliseid muutusi see kaasa toob, milliseid dokumente see sunnib muutma koolis. Iga grupp sai aega arutamiseks 45 minutit ja ettekandeks 5-10 minutit. 
Järgnes lõuna ja ringkäik majas. Proovida sai ka veeprotseduuride mõnusid!

Pildid nõupidamiselt.