Nõudlus
III peatükk

·Mis on nõudlus ja kuidas see illustreerib hindade mõju?

·Miks inimesed ostavad mingit kaupa madalamate hinnaga rohkem ja kõrgema hinnaga vähem?

·Milline seos on üksikisikute nõudmiste ja turunõudluse vahel?

·Mis on nõudluse hinnaelastsus ja mis seda määrab?

·Milline erinevus on hinnamõju ja nõudluse muutus vahel?


 
Nõudlus
Teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel.
Nõudlusseadus
Inimesed ostavad mingit kaupa rohkem madalama hinna kui kõrgema hinna eest.
Nõudluskõver
Nõudluskõver on (kõver)joon nõudlust kujutaval graafikul, mis liigub paremale alla ja näitab hinna mõju koguse suhtes.
Hindu mõjutavad tegurid
üOstujõud
üVähenev isiklik väärtus

üAsenduskaupade olemasolu

Nõudluse hinnaelastsus
Nõudluse hinnaelastsus on hinnamõju mõõt. See näitab ostja valmisolekut osta kaupa või teenust.
Kui mõju on suur, on nõudlus elastne ehk iga väiksemgi hinna muutus mõjutab oluliselt ostetava kauba kogust. Kui hinnamõju on väike, on nõudlus jäik. Vt. tabel 2
Nõudluselastsust mõjutavad tegurid
üAsenduskaupade olemasolu, kättesaadavus ja hind
üTäiendkaupade hinnad ja kättesaadavus

üOsatähtsus eelarves

üAeg

üSisetulekute muutus

üIlm või hooaja muutus

üOstjate arvumuutus

üStiilide, maitsete, harjumuste muutus

üOotuste muutus

Nõudluse muutus
Nõudlus muutub kui toodete arv suureneb või väheneb iga hinnaga. Nõudluse suurenedes liigub nõudluskõver vasakule, vähenedes paremale.
Asenduskaubad
Kaubad mis rahuldavad samasid vajadusi ning on üksteisega asendatavad. Näiteks karastusjoogid.
Täiendkaubad
Täiend- ehk siduskaubad on kaubad, mida sageli koos kasutatakse.

Kuidas individuaalne bensiini nõudlus annab kokku turunõudluse (hinnad kroonides) Tabel 1

Tee siia alla joonis, millel on kujutatud bensiini nõudlusgraafik.

Koolajookide ja piima nõudluse hinnaelastsus. Tabel 2

1 liitri piima ja 1 pudeli koolajoogi koguse ja tulu muutus peale 50% hinnamuutust. 

Koosta eelneva tabeli kohta nõudlusgraafik.