Ettevõtlus turumajanduses

VII peatükk

 

·        Kuidas ergutab vaba ettevõtlus ettevõtlikkust?

·        Millised on vaba ettevõtluse võimalused ja stiimulid?

·        Milline on väikeettevõtluse roll majanduses?

·        Millised on ainuomanikufirma, partnerettevõtte ja aktsiaseltsi eelised ja puudused?

·        Kuidas on organiseeritud suured aktsiaseltsid?

 

Ettevõtja

Ettevõtja on isik, kes riskib selleks, et luua uut toodet või töötada välja paremaid viise ettevõtte tegutsemiseks.

Mõned ettevõtjad

-         alustavad varajases nooruses

-         töötavad välja ja müüvad tavalisi tooteid

-         leiavad müümiseks uusi meetodeid

-         avastavad tühje turge ja töötavad nende tarbeks välja uusi tooteid

-         järgivad ja arendavad peretraditsioone

Ettevõtluse strateegiad

ü      ootamatute võimaluste kasutamine

ü      muutuvate turuoludega arvestamine

ü      toote või protsessi täiustamine

ü      alternatiivse toote või teenuse pakkumine

ü      rahvastikutendentside kindlaksmääramine

 Väikeettevõte eelised

+ võime rahuldada erilisi turge

+ võimalus kohaneda muutustega

Väikeettevõtte probleemid

-         kehv juhtimine

-         ebapiisav finantseerimine

Väikeettevõtte alustamine – teave ja koolitus

ü      Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)

ü      Ettevõtluskeskused

ü      Ettevõtluskoolitus

ü      Väljaõpe töökohas

ü      Perekond

Ettevõtte algus ja areng

1.      Kliendi leidmine

2.      Konkurents

3.      Turu areng

Konkurentsis püsimise neli eeldust

-         Firma professionaalsus

-         Efektiivne teenindus

-         Õigete tehnoloogiate valik

-         Müügi- ja hooldusvõrgu rajamine

Ettevõtte organisatsioonivormid

ð     Ainuomaniku firma ehk sooloettevõte

ð     Partnerettevõte

ð     Aktsiaseltsid


 

Ainuomaniku firma ehk sooloettevõtte eelised ja puudused

+ Kasumid

+ Maksud

+ Isiklikud saavutused

-         Piiramatu vastutus

-         Piiratud fondid

-         Piiratud potentsiaal

Partnerettevõtte eelised ja puudused

+ Lisafondid

+ Võimed

+ Organisatsioon

-         Piiramatu vastutus

-         Piiratud eluiga

-         Piiratud fondid

-         Jagatud kohustused

Aktsiaseltsi eelised ja puudused

+ Piiratud vastutus (Ltd – limited – piiratud)

+ Edasiandmise kergus

+ Piiramatu eluiga

+ Maksusoodustused

-         Maksumus

-         Topeltmaksustamine

-         Seadusandlus

Eesti äriseadustikus liigitatakse ettevõtteid järgmiselt

ü      Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

ü      Täisühing

ü      Usaldusühing

ü      Osaühing

ü      Aktsiaselts

Ettevõte eriliigid

-         Mittetulundusühingud ja sihtasutused

-         Riiklikud aktsiaseltsid

-         Ühistud

-         Frantsiis

FIE

Isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu ja teenuseid.

Täisühing

Vähemalt kaks omanikku, kes vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga.

Usaldusühing

Vähemalt kaks omanikku, kellest vähemalt üks on täisomanik (vastutab ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga) ja vähemalt üks isik on piiratud vastutusega usaldusosanik (vastutab ettevõtte kohustuste eest oma sissetulekute ulatuses).

Osaühing

Aktsiaseltsi tüüpi ettevõte, millel on osadeks jagatud osakapital ning omanike vastutus on piiratud nagu aktsiaseltsiski. Nõutav osakapital vähemalt 40 000.- krooni. Igal osanikul on vaid üks osa, kuid osade suurus võib olla erinev.

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Ei taotle kasumi teenimist, on loodud mingi kindla sihi (eesmärgi) elluviimiseks.

Riiklikud aktsiaseltsid

Valitsuse omanduses ja juhtida. Kogu riigi elanikonnale vajalikud – postiteenus, veemajandus.

Ühistud

Inimeste või firmade liidud, mis täidavad oma liikmete hüvanguks ettevõtlusoperatsioone. Korteriühistu, tarbimisühistu, tootmisühistu.

Frantsiis

Frantsiis on luba juhtida isiklikus omanduses olevat firmat, nagu see oleks suure ahela osa. Rõiva-, kinnisvara-, kiirtoidufirmad ning motelliahelad.