Projekti koosolek Lätis

Project meeting in Latvia

14.-18.05.2007

14.05.2007 - Esimene päev: tutvumine kooliga ja majutuspaik - First day: first tour at school, quarters
15.05.2007 - Teine päev: Dobele Keskkool, Tervete Looduspark - Second day: in Dobele Secondary School, in Tervete Nature Park
16.05.2007 - Kolmas päev: projekti koosolek koolis - Third day: project meeting at school
17.05.2007 - Neljas päev: Rundale loss - Fourth day: in Rundale Palace
18.05.2007 - Tagasi koju - Back home