Äriplaan

Eeldused, osad.

 

Äri alustamisel lähtume kahest lähtekohast. Kas

1.      alustame uut äri
või

2.      laiendame olemasolevat äri.

 

Uue äri puhul on eelduseks, et on olemas:

1.      ressurss (varud)

2.      nõudlus

3.      tehnoloogia

 

Olemas oleva äri laiendamiseks on:

1.      olemas oleva äri laiendamise õigustus

2.      hinnang, kui edukas on äri (kas suunduda börsile)

 

Turuuuringuks on vaja saada infot, kas:

1.      on olemas turg? Kellele, mida ja kui palju?

2.      on võimalik turgu varustada? Kus müüa, kaugel asub turg, kus hoida varusid?

3.      on kasulik saada kasumit?

4.      koostada eelarve? Eelarve näitab kui palju on vaja raha selleks ajaks, kuni saate raha võlgade katteks (tavaliselt 1 - 18 kuud)

5.      koostada sissetulekute aruanne? Iga 5 aasta kohta.

 

Äriplaan

1.      Sissejuhatus. Ülevaade kohast, kus äri toimuma hakkab. Ülevaade ajaloost ja põhjendus, miks just nüüd on õige aeg ja kasulik hakata selle äriga tegelema. Olemasoleva äri puhul, miks peaks laiendama. Tõestama idee.

2.      Organisatsioon. Loodava (olemasoleva) äri vorm – sooloettevõte, partnerettevõte või aktsiaselts.

3.      Toode või teenus. Toote või teenuse kirjeldus.

a)      unikaalsus, miks me seda teeme

b)     kas on peidetud väärtusi

c)     patendid (tööstusliku tootmise puhul võib saada eeliseid)

d)     kas on mingi leiutis, millega turgu üllatada

e)     laiatarbekaubad – pakendid

4.      Prognoos. Turuuuringut peetakse heaks, kui eksperdid nõustuvad teie uuringutega. Hea turuuuring on 10-20% eksimusega. Kui turgu ei tunne, tehakse kaks prognoosi – konservatiivne (ettevaatlik) ja optimistlik (unistuslik). Peame teadma, kes on meie konkurendid (otsesed ja kaudsed, kodumaal ja piiri taga).

5.      Majandusplaan. Kuidas on planeeritud tootmine ja müük.

a)      strateegia

b)     toote areng

c)     katse müük

d)     reklaamipoliitika, kuidas tagada avalikkuse tähelepanu

·        toote esitlemine – näitused, reklaami summad

·        müügi taktika – bürood, letid, müüjad

6.      Jaotussüsteem, turuvõrk.

a)      Hinnapoliitika. Millise hinna kehtestame? Ülehindamine annab võimaluse toodet allahinnata, kui konkurents peaks olema suur. Allahinnatud kauba hinda on raske tõsta.

b)     Tootmine ja majandamine.

·        Tootmismeetodid – liimime, keevitame, needime jne.

·        Varuallikad – toore ja materjali kvaliteet, kas teha ise või osta.

·        Tööjõud – kvalifikatsioon, oskused

·        Kuidas hoida ja säilitada finantse.

·        Tootmispaigad

·        Sisseseade ja raha selle jaoks

c)     Juhtimine – ettevõtte struktuur (osakonnad)

d)     Tootmiskulud – muutuv- ja püsikulud. Näidata kulude arvestamisel hinnad materjalidele ja energiale (varustajatelt), tööjõule (seadusest lähtuvalt)

7.      Finantseerimine. Stardikapitali suurus ja päritolu. Palju on vaja raha selleks ajaks, kuni hakkab raha võlgade katteks müügist tulema. Palju on raha omal ja palju tuleb raha väljast juurde saada (laenata, müüa aktsiaid või osakuid).

8.      Jooksev raha aruanne.

a)      Lühiajalisem aruandlus 1 kuu kohta

b)     aruandlus 1-6 kuu kohta

c)     aruandlus 6-18 kuu kohta

d)     Pikaajalisem aruandlus 5 aasta kohta

Tavaliselt tehakse aruandlus nii pika aja peale, kui tulud hakkavad kulusid ületama.

Aruandluses näidatakse ära:

+       sularaha

+       tööjõu kulu

+       arved

+       krediidid (kui antakse)

+       ettemaksed                           

= vajatav kapitali suurus

9.      Plaani teostus. Juhtimine – kes on omanikud, kes on president, tegevjuhid.
Investeerijaid on vaja veenda äri edukuses.

10.  Lisad.

ü      Statistilised uuringud

ü      Turundus uuringud

ü      Pildid tootest

ü      Hinnakirjad

ü      Aruanded

ü      Lepingud

 

Äriplaanis olgu kogu info sinu äri kohta – miks sinu äri on hea!